Price List

מחירון חלפים לרכב – המחירים לא כוללים מע”מ
האחריות לחלפים היא עד 6,000 קמ ולתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים.
כל הזכויות שמורות לחברת אהרון מונטקיו בע”מ.
אין להשתמש במחירון זה לשימוש מסחרי.
Scroll Up